התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יחזקאל - פרק א -

פסוק א

שיתוף
ויהי בשלושים שנה, ברביעי בחמישה לחודש, ואני בתוך-הגולה, על-נהר-כבר; נפתחו, השמיים, ואראה, מראות אלוהים. 

פסוק ראשון בספר יחזקאל (חזי זה שם עירקי)