התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יחזקאל - פרק א -

פסוק כד

שיתוף
ואשמע את-קול כנפיהם כקול מים רבים כקול-שדיי, בלכתם--קול המולה, כקול מחנה; בעומדם, תרפינה כנפיהן.