התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יחזקאל - פרק א -

פסוק כג

שיתוף
ותחת, הרקיע, כנפיהם ישרות, אישה אל-אחותה:  לאיש, שתיים מכסות להנה, ולאיש שתיים מכסות להנה, את גווייותיהם. 

פסוק לא נעים