התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יחזקאל - פרק א -

פסוק כב

שיתוף
ודמות על-ראשי החיה, רקיע, כעין, הקרח הנורא--נטוי על-ראשיהם, מלמעלה.