התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יחזקאל - פרק א -

פסוק כא

שיתוף
בלכתם ילכו, ובעומדם יעמודו; ובהינשאם מעל הארץ, יינשאו האופנים לעומתם--כי רוח החיה, באופנים.