התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יחזקאל - פרק א -

פסוק יט

שיתוף
ובלכת, החיות, ילכו האופנים, אצלם; ובהינשא החיות מעל הארץ, יינשאו האופנים.