התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יחזקאל - פרק א -

פסוק יז

שיתוף
על-ארבעת רבעיהן, בלכתם ילכו:  לא ייסבו, בלכתן.