התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יחזקאל - פרק א -

פסוק יג

שיתוף
ודמות החיות מראיהם כגחלי-אש, בוערות כמראה הלפידים--היא, מתהלכת בין החיות; ונוגה לאש, ומן-האש יוצא ברק.