התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יחזקאל - פרק א -

פסוק יב

שיתוף
ואיש אל-עבר פניו, ילכו:  אל אשר יהיה-שמה הרוח ללכת ילכו, לא ייסבו בלכתן. 

פסוק מיוחד לחתן