התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יחזקאל - פרק א -

פסוק י

שיתוף
ודמות פניהם, פני אדם, ופני אריה אל-הימין לארבעתם, ופני-שור מהשמאל לארבעתן; ופני-נשר, לארבעתן. 

חיות תנכיות