התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יחזקאל - פרק א -

פסוק ח

שיתוף
וידי אדם, מתחת כנפיהם, על, ארבעת רבעיהם; ופניהם וכנפיהם, לארבעתם. 

פסוק יפה