התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יחזקאל - פרק א -

פסוק ו

שיתוף
וארבעה פנים, לאחת; וארבע כנפיים, לאחת להם. 

הוכחה לכך שהבחור היה בהשפעת סמי הזיה.