התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק ז -

פסוק י

שיתוף
ויבוא משה ואהרון, אל-פרעה, ויעשו כן, כאשר ציווה יהוה; וישלך אהרון את-מטהו, לפני פרעה ולפני עבדיו--ויהי לתנין. 

משה ואהרון באים אל פרעה ואושים את מה שה' ציווה אליהם ויזרוק אהרון את המטה שלו מול פרעה ועבדיו והמטה יהפוך לטנין