התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק ז -

פסוק ב

שיתוף
אתה תדבר, את כל-אשר אצווך; ואהרון אחיך ידבר אל-פרעה, ושילח את-בני-ישראל מארצו.