התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק ז -

פסוק א

שיתוף
ויאמר יהוה אל-משה, ראה נתתיך אלוהים לפרעה; ואהרון אחיך, יהיה נביאך.