התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק ו -

פסוק כח

שיתוף
ויהי, ביום דיבר יהוה אל-משה--בארץ מצריים. 

משה היה נחשב באותה עת כבן מלך גדל בחצר המלך וכל הסביבה חשבה שהוא נסיך. אבל יום אחד בהלכו בשדה,ראה מצרי מתעלל ומרביץ לזקן יהודי ללא
סיבה. כעסו גבר עליו בגלל אי הצדק ואז בלי כוונה תחילה התערב ורצח את המצרי.
היות והיה מצרי שראה אותו עושה את המעשה והיה עד לאירוע, לא נותרה בררה למשה אלא לקבור אותו באדמה ולברוח לארץ כנען.
לאחר היעדרות ארוכה של משה ממצרים,בהיותו בארץ כנען שמע על הסבל והעבדות של היהודים במצרים,חזר למצרים והחליט לעזור להם ולגאול אותם מהעבדות,להוציא אותם משם ולהביא אותם לארץ כנען.
ביקש מאלוהים לעזור לו בביצוע המשימה והתפלל אליו וכך בשיתוך פעולה בין אלוהים למשה ועי 10 המכות ברחו היהודים בלילה ממצרים ועברו מעבדות לחירות!!!!!!