התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק ו -

פסוק כז

שיתוף
הם, המדברים אל-פרעה מלך-מצריים, להוציא את-בני-ישראל, ממצריים; הוא משה, ואהרון. 

כשעובדים באחוה ובשויון מלא מביאים גאולה