התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק ו -

פסוק י

שיתוף
וידבר יהוה, אל-משה לאמור. 

חשבתי הרבה באיזה פסוק לבחור ובסוף הבנתי- כל התנך הוא דבר ה' אלינו, עם ישראל, ואין פסוק אחד עולה על חבירו, על כן דווקא הבחירה בפסוק זה מבליטה את העיקר, את מה שעומד מאחורי כל האותיות והוא עצם הבחירה הנצחית של ה' בישראל שאין לה ולא יכל להיות לה כל שינוי. וידבר ה' אל משה- לאמר- לעם ישראל !