התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק ו -

פסוק ח

שיתוף
והבאתי אתכם, אל-הארץ, אשר נשאתי את-ידי, לתת אותה לאברהם ליצחק וליעקוב; ונתתי אותה לכם מורשה, אני יהוה. 

ה' מוציא את בני ישראל ממצרים ומביא אותם אל ארץ ישראל, כפי שנשבע לאבות ונותן לנו את הארץ מורשה - מעין ירושה.
הארץ שייכת לעם ישראל מכח ירושת האבות.
הפסוק מתוך פרשת וארא, פרשת בר המצוה שלי.