התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק ו -

פסוק ו

שיתוף
לכן אמור לבני-ישראל, אני יהוה, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצריים, והצלתי אתכם מעבודתם; וגאלתי אתכם בזרוע נטויה, ובשפטים גדולים. 

אהבתי את הפסוק כי ה' הוציא את עמי ואותי ממצרים, מעבדות לחירות, לארץ כנען.