התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק ו -

פסוק ב

שיתוף
וידבר אלוהים, אל-משה; ויאמר אליו, אני יהוה. 

אני מרגיש כל יום שה' מדבר איתי אישית...