התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק ו -

פסוק א

שיתוף
ויאמר יהוה, אל-משה, עתה תראה, אשר אעשה לפרעה:  כי ביד חזקה, ישלחם, וביד חזקה, יגרשם מארצו. 

ה' שומר ישראל מאז ועד היום