התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק ו -

פסוק טו

שיתוף
ובני שמעון, ימואל וימין ואוהד ויכין וצוחר, ושאול, בן-הכנענית; אלה, משפחות שמעון. 

בפסוק זה מופיע שמי אהד , וגם שם סבי שמעון