התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק ה -

פסוק כב

שיתוף
וישב משה אל-יהוה, ויאמר:  אדוניי, למה הרעות לעם הזה--למה זה, שלחתני. 

פסוק זה מזכיר לי את העלייה שלי לתורה. פסוק זה פותח את קטע המפטיר בפרשה שלי.