התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק ה -

פסוק טו

שיתוף
ויבואו, שוטרי בני ישראל, ויצעקו אל-פרעה, לאמור:  למה תעשה כה, לעבדיך. 

במילה תעשה מופיע הטעם מרכא כפולה.