התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק ה -

פסוק יא

שיתוף
אתם, לכו קחו לכם תבן, מאשר, תמצאו:  כי אין נגרע מעבודתכם, דבר.