התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק ה -

פסוק ח

שיתוף
ואת-מתכונת הלבינים אשר הם עושים תמול שלשום, תשימו עליהם--לא תגרעו, ממנו:  כי-נרפים הם--על-כן הם צועקים לאמור, נלכה נזבחה לאלוהינו. 

דרך פרעה אנחנו מבינים כמה נרפים אנו מלעשות מצוות ולעשות חסד עם אחרים, אנחנו נרפים ואז אנחנו צועקים שה' יעזור לנו,לכן אומר לנו הכתוב שצריכים אנו להתעורר באמת ולעבוד לא את מצרים, אלא את לעבוד את ה' באמת