התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק ה -

פסוק א

שיתוף
ואחר, באו משה ואהרון, ויאמרו, אל-פרעה:  כה-אמר יהוה, אלוהי ישראל, שלח את-עמי, ויחוגו לי במדבר. 

שלח את עמי - במילים אלו מתחיל הסיפור המופלא של היציאה לחירות של עם ישראל.