התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק ד -

פסוק כז

שיתוף
ויאמר יהוה אל-אהרון, לך לקראת משה המדברה; וילך, ויפגשהו בהר האלוהים--ויישק-לו. 

כיוון ששמי השני הוא אהרן. בפסוק זה ה' מדבר רק לאהרן ואהרן יוצא לקראת אחיו ומנשק אותו.