התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק ד -

פסוק כד

שיתוף
ויהי בדרך, במלון; ויפגשהו יהוה, ויבקש המיתו. 

כאן אפשר לראות כמה השם מדקדק עם צדיקים, בעוד פרעה מוזהר מראש על ההשלכות של מעשיו לבניו של הקבה ... משה מתעכב עם ברית בנו וכבר חיו מוצבים בסכנה