התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק ד -

פסוק כב

שיתוף
ואמרת, אל-פרעה:  כה אמר יהוה, בני בכורי ישראל. 

כל עמי העולם (פרעה) צריכים לדעת ולשנן : עם ישראל הם בניו של הקבה.בני בכורי ישראל ולא שום עם אחר !