התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק ד -

פסוק יז

שיתוף
ואת-המטה הזה, תיקח בידך, אשר תעשה-בו, את-האותות. 

המטה נברא בערב שבת.
המטה מסמל את הכוחות שאנו (בני האדם) מסוגלים לזמן מכוחות ארציים ימי בראשית והן לשם זימון כוחות יצירתיים ארציים והן ליצירת ניסים.
הקבה ברא את חוקי הבריאה כך שניתן יהיה לשנותונם.
סימן המטה מחזק את האמונה באדם שבכוחו לשנות גם סדרי בראשית.
האדם, עוד משחר ההסטוריה, מנסה האדם לשנות סדרי עולם.
כוחות מופת אלו יתממשו רק כאשר הקבה יראה בהן לטובת הכלל החיובית.