התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק ד -

פסוק יב

שיתוף
ועתה, לך; ואנוכי אהיה עם-פיך, והוריתיך אשר תדבר. 

אלוהים תמיד איתנו בכל אשר נלך וכל אשר נאמר