התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק ד -

פסוק יא

שיתוף
ויאמר יהוה אליו, מי שם פה לאדם, או מי-ישום אילם, או חירש או פיקח או עיוור--הלוא אנוכי, יהוה. 

לעולם אל תפחית מערכך ואך תחשוב שאינך יכול. צא לדרך ופעל!!! יש בך כוחות ויכולות שאינך מודע להם. האמן ביכולותיך וזכור תמיד שהיושב במרומים נמצא עמך כל העת והוא יעזרך ויברכך בכל דרכיך.