התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק ד -

פסוק ט

שיתוף
והיה אם-לא יאמינו גם לשני האותות האלה, ולא ישמעון לקולך--ולקחת ממימי היאור, ושפכת היבשה; והיו המים אשר תיקח מן-היאור, והיו לדם ביבשת.