התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק ד -

פסוק ז

שיתוף
ויאמר, השב ידך אל-חיקך, וישב ידו, אל-חיקו; ויוציאה, מחיקו, והנה-שבה, כבשרו. 

ירפא אלוקים את כל חולי ישראל, הן חולים בגוף והן חולים ברוח ושתהא מידה טובה ממהרת לבוא עלינו ממידת הפורענות, ומי שנידון לפורענות, רחם עליו כפי שריחמת על משה, שדיבר לשון הרע על ישראל וזירזת לו מזור.
בפסוק זה כתוב אל חיקך ולא בחיקך, וההוראה שונה - האות ב' משמעותה הימצאות במקום בחוסר מעש. המילית אל מסמלת עשייה והתגברות (מלבים). יהי רצון שנתגבר על הרפיון עצלות ונשוב כבשרנו, כלומר לצורה הבריאה שלנו שבה בראת אותנו לעשות רצונך.
שלח החלמה מהירה לנועם יהושע בן דפנה מרים.