התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק ד -

פסוק א

שיתוף
ויען משה, ויאמר, והן לא-יאמינו לי, ולא ישמעו בקולי:  כי יאמרו, לא-נראה אליך יהוה. 

אני אוהבת את הפסוק הזה