התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק ג -

פסוק כב

שיתוף
ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה, כלי-כסף וכלי זהב ושמלות; ושמתם, על-בניכם ועל-בנותיכם, וניצלתם, את-מצריים.