התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק ג -

פסוק כא

שיתוף
ונתתי את-חן העם-הזה, בעיני מצריים; והיה כי תלכון, לא תלכו ריקם. 

בפסוק זה מופיע שם משפחתי - חן.