התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק ג -

פסוק יט

שיתוף
ואני ידעתי--כי לא-ייתן אתכם מלך מצריים, להלוך:  ולא, ביד חזקה. 

כמובן שהוא ידע שמלך מצריים לא יסכים לשחרר אותם, כי הוא כבר תכנן להקשות את ליבו במידה וכן יסכים...