התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק ג -

פסוק יז

שיתוף
ואומר, אעלה אתכם מעוני מצריים, אל-ארץ הכנעני והחיתי, והאמורי והפריזי והחיווי והיבוסי--אל-ארץ זבת חלב, ודבש.