התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק ג -

פסוק טז

שיתוף
לך ואספת את-זקני ישראל, ואמרת אליהם יהוה אלוהי אבותיכם נראה אליי, אלוהי אברהם יצחק ויעקוב, לאמור:  פקוד פקדתי אתכם, ואת-העשוי לכם במצריים.