התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק ג -

פסוק יב

שיתוף
ויאמר, כי-אהיה עימך, וזה-לך האות, כי אנוכי שלחתיך:  בהוציאך את-העם, ממצריים, תעבדון את-האלוהים, על ההר הזה. 

הפסוק הזה טומן בתוכו את סודו של עמנו הנפלא ויש בו את כל היסודות המוצקים של מה שנקרא 'עם ישראל' בני אברהם יצחק ויעקב, ראשית, משה רבנו שליח האל לעם ישראל מציאות הנבואה וגילוי הרוחני בתוך ההויה הגשמית, לאחריו הידיעה שעם ישראל עם מושגח הוא נעלה מכל ענין 'כי אהיה עימך' בכל אשר נפנה בורא העולם עמנו ועם אבותינו והכל מתוך 'כי אני שלחתיך' השליח הנצחי והשורשי של האומה האלוהית הוא משה רבנו הוא היד של האל הוא ולא אחר בלתו לדורות עולם, והתכלית הנפלאה של תעבדון את האלהים על ההר הזה היא קבלת התורה גילוי המוסר האמיתי לעיני עמים רבים, עשרת הדברות שהם שורש לכל מצוותיה המעשיות של התורה עבודת הבורא באופן מעשי המתגלה באמונה, במעשים ובתיקון המוסר באופן שורשי בנפשו של האדם שמתבטא לדוגמא ב'לא תענה ברעך עד שקר' והבשורה הזאת לא משתנית ולא תשתנה לעולם 'בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלהים על ההר הזה'!