התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק ג -

פסוק יא

שיתוף
ויאמר משה, אל-האלוהים, מי אנוכי, כי אלך אל-פרעה; וכי אוציא את-בני ישראל, ממצריים. 

פסוק זה נבחר עבורי על ידי ידיד הפרוייקט