התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק ג -

פסוק ח

שיתוף
וארד להצילו מיד מצריים, ולהעלותו מן-הארץ ההיא, אל-ארץ טובה ורחבה, אל-ארץ זבת חלב ודבש--אל-מקום הכנעני, והחיתי, והאמורי והפריזי, והחיווי והיבוסי. 

ךלחvcvvc