התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק ג -

פסוק ז

שיתוף
ויאמר יהוה, ראה ראיתי את-עוני עמי אשר במצריים; ואת-צעקתם שמעתי מפני נוגשיו, כי ידעתי את-מכאוביו. 

This pasuk demonstrates God's distress at the pain of his people