התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק ג -

פסוק ו

שיתוף
ויאמר, אנוכי אלוהי אביך, אלוהי אברהם אלוהי יצחק, ואלוהי יעקוב; ויסתר משה, פניו, כי ירא, מהביט אל-האלוהים. 

פסוק חזק מאד על הפגישה של משה עם הקדוש ברוך הוא