התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק ג -

פסוק ה

שיתוף
ויאמר, אל-תקרב הלום; של-נעליך, מעל רגליך--כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת-קודש הוא. 

סניף בני עקיבא נוויאות אשקלון . הספוק מורה על זה שכל אחד מאתנו הוא טמא ולא ראויים לקבל קצת קדושה אם נמשיך איך שאנחנו ... כדי לבל קדושה ולדבר עם אלוקים צריך להוריד את כל המסכות והטומאות שיש לנו .