התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק ג -

פסוק ג

שיתוף
ויאמר משה--אסורה-נא ואראה, את-המראה הגדול הזה:  מדוע, לא-יבער הסנה. 

איש גדול שראה ועשה דברים גדולים.