התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק ג -

פסוק ב

שיתוף
ויירא מלאך יהוה אליו, בלבת-אש--מתוך הסנה; וירא, והנה הסנה בוער באש, והסנה, איננו אוכל. 

האש הבוערת מסמלת את היכולת לשרוף ולהרוס אבל אם אתה איתן בכוח הפנימי שלך שם אש לא תוכל לך